Magyarul is feltünteti a határon túli állomásneveket a MÁV

Valamennyi állomási és vonaton lévő utastájékoztató kijelzőn illetve táblán a külföldi hivatalos elnevezés mellettmagyarul is szerepelnek majd a szomszédos országok állomásai, amennyiben az annak otthont adó település magyar néven is ismert.

A MÁV menetrendek névhasználati gyakorlata az elmúlt majd 100 évben többször változott, 1950-től napjainkig azonban kizárólag a hivatalos külföldi állomásnéven szerepelnek az elszakított területek magyar helységnevei.

A határon túli célállomások és útvonalba eső állomások nevei a jövőben két nyelven lesznek olvashatók az állomási kijelzőkön, valamint a MÁV-START vasúti kocsik iránytábláin és digitális fedélzeti tájékoztató eszközein. Az utasok az idegen nyelvű elnevezés melletti magyar megnevezés alapján (pl. Oradea [Nagyvárad]) könnyebben azonosíthatják majd úti céljukat.

A MÁV tapasztalata szerint a magyar anyanyelvű utasok döntő többsége magyar nyelven ismeri a szomszédos országok két nyelven elnevezett településeit. Az idegen nyelvű elnevezés használata miatt gyakran előfordul, hogy a településneveket helytelenül azonosítják, így például „Oradea” elnevezést tévesen Aradként értelmezik. A kétnyelvű tájékoztatás jelentősen megkönnyíti majd az úti cél és köztes állomások azonosítását.

A MÁV fokozatosan vezeti be a kettős írásmódot, szeptember 4-től a budapesti fejpályaudvarok (Déli, Keleti és Nyugati pályaudvarok) kijelzőin és a szerelvények nyomtatott irány tábláin már magyarul is szerepelnek a településnevek.  A jövő évi menetrend december közepén várható közzétételéig pedig a digitális összesítő-, peron- és vágányvégi kijelzőkön is megjelennek a magyar nyelvű elnevezések. 

A különböző típusú kijelzők technikai adottságai miatt egyes régebbi kijelzőkön a kétnyelvű állomásnevek bizonyos időközönként váltakozva, vagy szalagszerűen jelennek majd meg, míg az újabb monitorokon a magyar és idegen nyelvű elnevezések egyszerre lesznek láthatók. 

A mechanikus, ún. lapozós kijelzők esetében a MÁV vizsgálja a kétnyelvű feliratozás lehetőségét. 

A vasúttársaság 2020 nyár elejéig valamennyi állomási és fedélzeti utastájékoztatási kijelzőjén és tábláján magyarul is feltünteti a Földrajzinév-bizottság állásfoglalása szerinti magyar megfelelővel rendelkező, belföldön is megváltható menetjeggyel elérhető állomások nevét.      

A most bevezetendő kétnyelvű tájékoztatás 36, többnyire az elszakított területeken fekvő állomásnév magyar nyelvű kiegészítését jelenti. A kétnyelvű tájékoztatás tizenöt vasútvonal, közel 100 állomásának több mint 400 vizuális tájékoztató eszközét, és a MÁV-START 65, határon túlra közlekedő járatát érinti.

Az állomási és fedélzeti hangosbemondók magyar nyelvű tájékoztató szövegében már hosszabb ideje magyarul hangzanak el a határon túli állomásnevek, míg az angolul megszólaló tájékoztatókban az idegen nyelvi elnevezések hallhatók.

A MÁV webes jegyértékesítési felületén a keresőben magyar és idegen nyelven is megjelennek a célállomások.

A MÁV és személyszállítási leányvállalata, a MÁV-START a párizsi székhelyű Nemzetközi Vasútegylet (UIC) tagja. A nemzetközi szakmai tömörülés szabályozásait a magyar vasúttársaság működése során figyelembe veszi.

Az UIC utastájékoztatásra vonatkozó döntvénye szerint az utasok tájékoztatása céljából összhangban kell lennie a feliratoknak és elhangzottaknak az utazás teljes időtartalma alatt. A szabályozás értelmében az utasoknak egyértelműen és beazonosíthatóan kell megadni a vonat célállomását, valamint az útvonalba eső állomásokat, emellett az utast a megérkezési helyen feltüntetett állomásnévről is tájékoztatni kell.