Együttműködési megállapodást kötött a MÁV-csoport és a Műegyetem

Közös jegyzetek összeállításától a Felvételi Kalauzban való megjelenésig

A MÁV-csoport együttműködési megállapodást kötött a hazai műszaki felsőoktatás és mérnökképzés fellegvárának számító Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME). A dokumentum aláírói a Műegyetem akadémiai tudásának, valamint a vasúttársaság üzleti tapasztalatainak ötvözésével kívánják emelni a mérnökképzés színvonalát. Az együttműködés az oktatás és a szakember-utánpótlás számos területére, például a közösen meghirdetett hallgatói ösztöndíjrendszerre is kiterjed.

A MÁV-csoport – a felsőfokú utánpótlás biztosítása céljából – kiemelt feladatának tartja a műszaki, informatikai, gazdálkodási és társadalomtudományi képzési területek fejlesztését és támogatását. Ennek érdekében a vasúttársaság a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hat karával (a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki, a Villamosmérnöki és Informatikai, az Építőmérnöki, a Gépészmérnöki, az Építészmérnöki, valamint a Gazdasági és Társadalomtudományi Karral) kezdi meg a közös munkát. A Műegyetem fontos partner a nemzeti vasútvállalat számára, mivel a hazai mérnökképzés kiemelkedő központjának számít, így a vasutas mérnökutánpótlásnak is az egyik legjelentősebb bázisa. A kötöttpályás közlekedés sajátságos gondolkodást követel, amelynek kialakításában nagy szerepet játszik a lexikális ismeretek megszerzésén túl a tapasztalati, gyakorlati tudás elsajátítása.

Az együttműködés célja az elméleti és a gyakorlati tudásbázis összekapcsolása, közös oktatási, kutatási programok szervezése, szakmai gyakorlóhelyek biztosítása. E célok megvalósítása érdekében a felek mozgósítják saját szakmai kapcsolatrendszerüket, és intenzívebben összehangolják tevékenységüket. A MÁV-csoport szakértői például konzultációs lehetőséget biztosítanak az egyetemi karokon tanuló hallgatók számára, illetve részt vesznek az intézetek, tanszékek szakmai háttérmunkájában, jegyzetek összeállításában, tananyagok fejlesztésében, meghívott vendégelőadóként pedig megosztják szakmai tapasztalataikat a diákokkal.

A BME szakemberei a vasúttársaság által kezdeményezett és igényelt témákban kutatásokat és módszertani fejlesztéseket végeznek, közös kutatóműhelyeket hoznak léte. A felsőoktatási intézmény lehetőséget biztosít a MÁV-csoport számára vállalati ösztöndíjrendszerének bemutatására (az egyetem „Nyílt napján”, valamint a felvételizők számára készülő Felvételi Kalauzban). A felek abban is érdekeltek, hogy a vasúttársaság leányvállalatai minden évben megjelenjenek az egyetem állásbörzéin. Az egyetem azt is lehetővé teszi, hogy a MÁV-csoport hivatalos továbbképzésein, tanfolyamain megszerzett ismereteket az egyes karokon zajló képzéseken a szaktárgyak teljesítésekor beszámíthassák a hallgatók teljesítményébe.

A MÁV vezetése fontosnak tartja, hogy a fiatal mérnökök itthon kamatoztassák megszerzett tudásukat, a vállalatcsoport ezért is működik együtt több neves intézménnyel, melyek közül az egyik legjelentősebb a Műegyetem. A MÁV-csoportnak jelenleg is több mint 250 olyan munkavállalója van, aki diplomáját a Műegyetemen szerezte. A most megkötött együttműködés az egyetemen folyó képzés magas színvonalának elismerése” – hangsúlyozta a szerződés aláírásakor Dorozsmai Éva, a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettese.

Dr. Józsa János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora kiemelte: „A Műegyetem olyan felsőoktatási és kutatás-fejlesztési intézmény, amely különlegesen széles spektrumon és komplexitással tud partnere lenni a MÁV Zrt-nek. Az ilyenféle partnerség az egyetem számára mindig is megtiszteltetés, alapja hagyományosan a kölcsönösség, célja a minőségnövelés. Kiemelendő, hogy az egyedi értékek egyesítésével az együttműködés magában hordozza a MÁV legfontosabb szakterületeit lefedő duális mesterképzés kialakítását is. Ebből a szakismeretekben elméleti és módszertani szempontból a Műegyetemen, gyakorlati készségekben pedig a MÁV-nál finomhangolt mesterszintű tudással rendelkező mérnökutánpótlás kerülhetne ki”.

Az együttműködési megállapodást a MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettesén és a BME rektorán, illetve kancellárján kívül a vasúttársaság leányvállalatainak (MÁV-START Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt., MÁV Felépítmény-karbantartó és Gépjavító Kft. és a MÁV-HÉV Zrt.) első számú vezetői is ellátták kézjegyükkel. A MÁV-csoport eddig a Budapesti Corvinus Egyetemmel, az Óbudai Egyetemmel, a győri Széchenyi István Egyetemmel és a Dunaújvárosi Egyetemmel írt alá együttműködési megállapodást. A MÁV vezetése mindent megtesz azért, hogy a cégcsoport számára hosszú távon is biztosítsa a magasan képzett munkaerő utánpótlását, ezért nyitott hasonló összefogásra más felsőoktatási intézményekkel is.