• Egyéb

Jogilag megalapozatlan az unió károsanyag-kibocsátást érintő rendeletének megtámadása

Jogi megalapozatlanság miatt az Európai Unió Bírósága pénteki határozatában elutasította mintegy 1500 ember azon kártérítési keresetét, amelyet az Európai Bizottságnak a járművek szennyezőanyag-kibocsátásáról elfogadott rendelete számukra okozott.

Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság egy 2016-os rendeletben meghatározta azokat a nitrogén-oxid kibocsátási határértékeket, amelyek nem léphetők túl a valós vezetési feltételek közötti kibocsátásra vonatkozó vizsgálatok során. A vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a laboratóriumi vizsgálatok valós vezetési feltételek mellett is tükrözik-e a szennyezőanyag-kibocsátás tényleges mértékét, valamint fel kíván lépni az értékeket meghamisító szoftverekkel szemben.

A bizottság határozatának megsemmisítését kérők úgy vélik, hogy a rendelet vagyoni kárt okoz a számukra a belélegzett levegő minősége miatt, valamint nem vagyoni káruk is felvetődik azon aggodalmukkal összefüggésben, amelyet saját magukért és a környezetükért éreznek, illetve azon félelmük miatt, hogy az uniós intézményekkel szemben  bizalmukat veszthetik a környezetkárosodás elleni elégtelen  fellépés következtében.

A luxembourgi székhelyű uniós törvényszék indoklásában leszögezte: az unió felelősségének megállapításához három együttes feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt valamely uniós intézménynek olyan jogellenes magatartást kell tanúsítania, amely kellően súlyosan sért egy magánszemélyekre jogokat ruházó jogszabályt, másrészt az állítólagos kárnak ténylegesnek kell lennie, harmadrészt pedig okozati kapcsolatnak kell lennie az unió magatartása, valamint az okozott kár között.

Mint megállapították, a bizottsági határozat által okozott, a levegőminőség romlásához kapcsolódó kár mértéke nem kellőképpen bizonyított. Azon érzelmek pedig, amelyeket a keresetet benyújtók érezhetnek, nem képeznek megtéríthető nem vagyoni kárt.
Hozzátették, a pénteki döntés nem érinti az uniós bizottság rendeletének jogszerűségének kérdését.

http://egyszermarlattamautot.hu/2017/12/04/hatalmas-koszonettel-tartozunk-toyotanak-miutan-japan-gyarto-miatt-robbant-ki-vw-dizelbotranya/